Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2017

 

LEDEN

- do 31.01.2017 - Předat směsné vzorky včelí měli důvěrníkům. Povinnost každého včelaře dát vzorky v termínu!!!

 

ÚNOR

- do 15.02.2017 - Nahlásit změny počtu včelstev. Hlášení změn platí všeobecně během celého roku. 

- do 28.02.2017 - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na Obecní úřady.

 

BŘEZEN

Provést jarní ošetření dle stanovené metodiky.

 

DUBEN

- do 02.04. 2017 - Nahlásit plánované počty včelstev k 1.9. (k léčení) 

- do 15.04.2017 - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky.

 

KVĚTEN

- do 07.05. 2017- Nahlásit počty vyzimovaných včelstev.

 

SRPEN

- do 13.08.2017 - Vložit jednorázové podložky na odběr vzorků měli v oblastech ochranného pásma MVP – katastry Štramberk a Ženklava.

- Podložky musí být umístěny v úlech 10 – 14 dnů.

- do 27.08.2017- Odevzdat  jednorázové podložky na vyšetření MVP důvěrníkům.

 

ZÁŘÍ

- do 15.09.2017 - Předat Žádost o dotaci 1.D.

- do 15.09.2017 - Předat podklady pro statistiku.

- do 15.09.2017 - Odevzdat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci Hradišťko.

 

ŘÍJEN

- II. týden - Zahájit podzimní ošetření včelstev dle metodiky.

 

LISTOPAD

- Vyzvednout dotaci popř. zaplatit členské příspěvky v termínu stanoveném výborem.

– Nezúčastněným členům nebude bez řádně vyplněné plné moci dotace vyplacena a bude jejich povinností zaplatit všechny členské příspěvky. 

 

PROSINEC

- do 11.12.2017 – Provést ošetření včelstev aerosolem, pokud nebylo předem provedeno 3x ošetření fumigací.

- min 10 dnů po posledním ošetření - Vložit do úlů očištěné podložky pro sběr měli. Podložky pro sběr měli musí být v úlech min. 4 týdny. 

- Termín pro odevzdání měli bude 31.01.2018

 

 

Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2016

 

LEDEN

- do 21.01.2016 - Předat směsné vzorky včelí měli důvěrníkům. Povinnost každého včelaře dát vzorky v termínu!!!

ÚNOR

- do 15.02.2016 nahlásit změny počtu včelstev. Hlášení změn platí všeobecně během celého roku. 

- do 29.02.2016 - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na Obecní Úřady.

BŘEZEN

- Provést jarní ošetření dle stanovené metodiky.

DUBEN

- do 03.04. 2016- Nahlásit počty včelstev a plánované počty k 1.9. (k léčení) 

- do 15.04.2016 - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky.

ZÁŘÍ

- do 15.09.2016 - Předat Žádost o dotaci 1.D.

- do 15.09.2016 - Předat podklady pro statistiku.

- do 15.09.2016 - Odevzdat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci Hradišťko.

ŘÍJEN

- II. týden - Zahájit podzimní ošetření včelstev dle metodiky.

LISTOPAD

- Vyzvednout dotaci popř. zaplatit členské příspěvky v termínu stanoveném výborem.  Nezúčastněným členům nebude bez řádně vyplněné plné moci dotace vyplacena a bude jejich povinností zaplatit všechny členské příspěvky! 

PROSINEC

- do 11.12.2016 – Provést ošetření včelstev aerosolem, pokud nebylo předem provedeno 3x ošetření fumigací.

- min 10 dnů po posledním ošetření - Vložit do úlů očištěné podložky pro sběr měli. Termín pro odevzdání měli bude 22.01.2017. Podložky pro sběr měli musí být v úlech min. 4 týdny.

 

Zápis ze schůze výboru ZO ČSV Štramberk ze dne 11.05.2015
 

  • Seznámení se s nákazovou situací MVP v okolí ZO Štramberk. Nové pozitivní výsledky v katastru Veřovice, Mořkov a Hodslavice. Zde probíhá šetření KVS (krajské veterinární správy). Bylo vyhlášeno ohnisko MVP v katastru Přibor a Veřovice. Nové ochranné pásmo vyhlášeno pro katastry Štramberk a Ženklava.
  • Všichni včelaři v katastrech Štramberk a Ženklava jsou povinni prohlédnout svá včelstva a pokud by vzniklo podezření na nákazu MVP, tuto skutečnost nahlásit na KVS Nový Jičín a svým důvěrníkům dle na řízení KVS.
  • Do katastrů v ochranném pásmu Štramberk a Ženklava je možno přemisťovat pouze včelstva vyšetřená na MVP - prokázání tohoto vyšetření protokolem.
  • Do katastru Štramberk na “Dražné” byla přemístěna 3 včelstva s negativním výsledkem na MVP přítelkyně Renáty Dvořákové ze ZO Mniší (rovněž v ochranném pásmu).
  •  Projednání námětů na internetové stránky ZO Štramberk. Bylo odhlasováno zveřejnění obsahu stránek dle návrhu Terezy Kociánové. Rozsah těchto stránek a jejich funkčnost zůstává stejná, za měsíční poplatek Kč 125,-. Náměty k obsahu našich internetových stránek jsou vítány.
  •  Byli jsme osloveni ZO Kopřivnice, abychom se zúčastnili akce pořádané ve dnech 3.-5.září 2015 pod názvem “Festival medu a písničky”. S případnými náměty k této akci se můžete obrátit na přítele Melčáka na adrese vit.melcak@seznam.cz
  •  Zápis počtu vyzimovaných včelstev do CIS provede Zdeněk Novotný za katastr Rybí a Vít Melčák za katastry Štramberk a Ženklava do 24.05.2015.

 


Kontakt

Včelaři-Štramberk

725 667 681
nebo
605 323 017