Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2018

Plán činnosti ZO Českého svazu včelařů na rok 2018 je připravován k řízení základní organizace, aby byly plněny úkoly v oblasti zajišťování zdravotního stavu včelstev.

· Stabilně zajišťovat účast zástupců ZO na aktivech či seminářích pořádaných vyššími řídícími složkami Českého svazu včelařů, z.s., zejména v oblasti zdravotní péče.

· Řídit činnost základní organizace s pravidelným předáváním informací z vyšších řídících orgánů svazu, aktuální problémy řešit operativně ve výboru ZO

· Spolupracovat se společenskými sdruženími při různých oslavách města případně obcí ZO.


LEDEN

Do 31.01.2018 - Odeslat seznamy o provedení zimního ošetření aerosolem na OO Nový Jičín + KVS Nový Jičín

 

ÚNOR

Do 15.2.2018 - Odeslat vzorky včelí měli k rozboru laboratoři společně s objednávkou na vyšetření Varoa monitoring a MVP

Uspořádat výroční členskou schůzi

 

BŘEZEN

Zabezpečit provedení jarního ošetření dle stanovené metodiky.

Zapsat počty včelstev do CIS.

 

DUBEN

Odeslat hlášení o provedení jarního ošetření.

Do 07.04.2018 - Předat objednávku na nákup léčiv na letní a podzimní ošetření

 

KVĚTEN

Zapsat počty včelstev do CIS

 

ĆERVEN

Zajistit odebrání léčiv pro podletní ošetření dle metodiky.

Zajistit distribuci léčiv pro podletní ošetření včelařům.

 

SRPEN

Není znám přesný termín nebo rozsah vzorků na MVP.

 

ZÁŘÍ

Do 30.09.2018 - Poslat Sumární žádost o dotaci + seznam žadatelů + kopie účtů

 

ŘÍJEN

I.-II. týden zajistit odebrání léčiv pro podzimní ošetření.

 

LISTOPAD

Do 30.11.2018 - Vyplacení dotace 1.D.

Do 30.11.2018 - Odeslat orig. Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D (1.c.), dle CIS

Do 30.11.2018 - Odeslat Seznam nevyplacené - vrácené dotace (1.e) + peníze, dle CIS

Do 30.11.2018 - Odeslat Za / vy-řazení členů do/z evidence a k odběru časopisů

 

PROSINEC

Do 31.12.2018 - Odeslat finanční prostředky za členské příspěvky, dle CIS.

 

LEDEN 2019

- Závěrečné ukončení a nový plán práce.

- Revize pokladny.

- Do 31.01.2019 - Odeslat hlášení o provedení podzimního ošetření na OO a KVS Nový Jičín.

 

Schůze výboru jsou organizovány v takových termínech, aby byly zajištěny potřebné součinnosti dle postupu prací.

 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSV Štramberk

 

Dne 09.02.2018 se konala výroční členská schůze v restauraci u Proska.

Schůze se účastnilo 30 členů z 58

 

Host: Lukáš Gola – pokladník ZO Kozlovice

Referent pro tlumení včelích nákaz Libor Krajčír informoval členy o změnách v Zákoně č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, které se týkaly ochrany včel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

Bylo schváleno:

- zpráva o činnosti a hospodaření ZO, kterou přednesl předseda Vít Melčák,,

- zpráva KRK, kterou přednesl Michal Dostál,

- plán prací na rok 2018, bude umístěn na našich internetových stránkách,

- odměny funkcionářů za uplynulé období,

- personální změna ve výboru, kde funkci pokladníka bude provádět Tereza Kociánová,

- změna bankovního účtu na Fio banka.

 

Zápis provedl : předseda Vít Melčák

 

 

Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2017

 

LEDEN

- do 31.01.2017 - Předat směsné vzorky včelí měli důvěrníkům. Povinnost každého včelaře dát vzorky v termínu!!!

 

ÚNOR

- do 15.02.2017 - Nahlásit změny počtu včelstev. Hlášení změn platí všeobecně během celého roku. 

- do 28.02.2017 - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na Obecní úřady.

 

BŘEZEN

Provést jarní ošetření dle stanovené metodiky.

 

DUBEN

- do 02.04. 2017 - Nahlásit plánované počty včelstev k 1.9. (k léčení) 

- do 15.04.2017 - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky.

 

KVĚTEN

- do 07.05. 2017- Nahlásit počty vyzimovaných včelstev.

 

SRPEN

- do 13.08.2017 - Vložit jednorázové podložky na odběr vzorků měli v oblastech ochranného pásma MVP – katastry Štramberk a Ženklava.

- Podložky musí být umístěny v úlech 10 – 14 dnů.

- do 27.08.2017- Odevzdat  jednorázové podložky na vyšetření MVP důvěrníkům.

 

ZÁŘÍ

- do 15.09.2017 - Předat Žádost o dotaci 1.D.

- do 15.09.2017 - Předat podklady pro statistiku.

- do 15.09.2017 - Odevzdat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci Hradišťko.

 

ŘÍJEN

- II. týden - Zahájit podzimní ošetření včelstev dle metodiky.

 

LISTOPAD

- Vyzvednout dotaci popř. zaplatit členské příspěvky v termínu stanoveném výborem.

– Nezúčastněným členům nebude bez řádně vyplněné plné moci dotace vyplacena a bude jejich povinností zaplatit všechny členské příspěvky. 

 

PROSINEC

- do 11.12.2017 – Provést ošetření včelstev aerosolem, pokud nebylo předem provedeno 3x ošetření fumigací.

- min 10 dnů po posledním ošetření - Vložit do úlů očištěné podložky pro sběr měli. Podložky pro sběr měli musí být v úlech min. 4 týdny. 

- Termín pro odevzdání měli bude 31.01.2018

 

 

Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2016

 

LEDEN

- do 21.01.2016 - Předat směsné vzorky včelí měli důvěrníkům. Povinnost každého včelaře dát vzorky v termínu!!!

ÚNOR

- do 15.02.2016 nahlásit změny počtu včelstev. Hlášení změn platí všeobecně během celého roku. 

- do 29.02.2016 - Odevzdat hlášení o trvalém stanovišti včelstev na Obecní Úřady.

BŘEZEN

- Provést jarní ošetření dle stanovené metodiky.

DUBEN

- do 03.04. 2016- Nahlásit počty včelstev a plánované počty k 1.9. (k léčení) 

- do 15.04.2016 - Dokončit jarní ošetření dle stanovené metodiky.

ZÁŘÍ

- do 15.09.2016 - Předat Žádost o dotaci 1.D.

- do 15.09.2016 - Předat podklady pro statistiku.

- do 15.09.2016 - Odevzdat Potvrzení o registraci v ústřední evidenci Hradišťko.

ŘÍJEN

- II. týden - Zahájit podzimní ošetření včelstev dle metodiky.

LISTOPAD

- Vyzvednout dotaci popř. zaplatit členské příspěvky v termínu stanoveném výborem.  Nezúčastněným členům nebude bez řádně vyplněné plné moci dotace vyplacena a bude jejich povinností zaplatit všechny členské příspěvky! 

PROSINEC

- do 11.12.2016 – Provést ošetření včelstev aerosolem, pokud nebylo předem provedeno 3x ošetření fumigací.

- min 10 dnů po posledním ošetření - Vložit do úlů očištěné podložky pro sběr měli. Termín pro odevzdání měli bude 22.01.2017. Podložky pro sběr měli musí být v úlech min. 4 týdny.

 

Zápis ze schůze výboru ZO ČSV Štramberk ze dne 11.05.2015
 

  • Seznámení se s nákazovou situací MVP v okolí ZO Štramberk. Nové pozitivní výsledky v katastru Veřovice, Mořkov a Hodslavice. Zde probíhá šetření KVS (krajské veterinární správy). Bylo vyhlášeno ohnisko MVP v katastru Přibor a Veřovice. Nové ochranné pásmo vyhlášeno pro katastry Štramberk a Ženklava.
  • Všichni včelaři v katastrech Štramberk a Ženklava jsou povinni prohlédnout svá včelstva a pokud by vzniklo podezření na nákazu MVP, tuto skutečnost nahlásit na KVS Nový Jičín a svým důvěrníkům dle na řízení KVS.
  • Do katastrů v ochranném pásmu Štramberk a Ženklava je možno přemisťovat pouze včelstva vyšetřená na MVP - prokázání tohoto vyšetření protokolem.
  • Do katastru Štramberk na “Dražné” byla přemístěna 3 včelstva s negativním výsledkem na MVP přítelkyně Renáty Dvořákové ze ZO Mniší (rovněž v ochranném pásmu).
  •  Projednání námětů na internetové stránky ZO Štramberk. Bylo odhlasováno zveřejnění obsahu stránek dle návrhu Terezy Kociánové. Rozsah těchto stránek a jejich funkčnost zůstává stejná, za měsíční poplatek Kč 125,-. Náměty k obsahu našich internetových stránek jsou vítány.
  •  Byli jsme osloveni ZO Kopřivnice, abychom se zúčastnili akce pořádané ve dnech 3.-5.září 2015 pod názvem “Festival medu a písničky”. S případnými náměty k této akci se můžete obrátit na přítele Melčáka na adrese vit.melcak@seznam.cz
  •  Zápis počtu vyzimovaných včelstev do CIS provede Zdeněk Novotný za katastr Rybí a Vít Melčák za katastry Štramberk a Ženklava do 24.05.2015.

 


Kontakt

Včelaři-Štramberk

725 667 681
nebo
605 323 017