Jak začít včelařit?

Co je třeba udělat v počátcích včelaření
 
  1. Zvážit, zda mám pro chov včel potřebné podmínky. Nejdůležitější je mít vhodné stanoviště včelstev, vyhovující jak snůškovými podmínkám, snadnou přístupností a ne v neposlední řadě nehrozící sousedskými spory.
  2.         Pořídit si základní pomůcky, viz níže
  3.        Pořídit si včelstva, nejlépe ve formě nákupu oddělků od  některého  ze šlechtitelských chovů. Ty se jednak věnují intenzivní šlechtitelské práci zaměřené na doprovodné vlastnosti včel, zvláště na mírnost, jednak jsou pod stálou veterinární kontrolou, zabezpečující dobrý zdravotní stav včelstev. Jejich seznam naleznete vždy v květnovém čísle časopisu Včelařství, na internetových stránkách www.vcelarstvi.cz i v inzertní části časopisu. Optimálním počtem včelstev, se kterými je vhodné začínat, je pět. Tento počet ještě neznamená větší potřebu času, umožňuje ale řešit některé problémy, ke kterým může v průběhu roku dojít chovatelskými zásahy a dochází k lepšímu rozdělení režijních nákladů. 

  4.        V okamžiku, kdy projevíte zájem o chov včel, je vhodné stát se členem Českého svazu včelařů. V místní organizaci naleznete lidi, kteří Vám budou moci poradit na místě, případně nad vámi převzít „patronát“, znají situaci v místě a to jak možnosti umístění včelstev, tak třeba to, zda někdo ze včelařů neprodává včelstva, případně některé pomůcky. Jako člen ČSV také začnete dostávat odborný časopis Včelařství, budete se moci účastnit různých kurzů a přednášek, pořádaných organizací, pomohou Vám s léčením včelstev, bude se na Vás vztahovat svazové úrazové pojištění a svépomocný fond. Adresu na Vám nejbližší základní organizaci Vám rádi sdělí na sekretariátu RV ČSV, Křemencova 8, 115 24  Praha 1, tel. 224 934 082, e-mail: info@vcelarstvi.cz . Přihlášku najdete zde 
  5.        Když začnete chovat včely, musíte se přihlásit do evidence Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem, e-mail uevcely@cmsch.cz.
Literatura
Včelařskou literaturu dnes naleznete v každé včelařské prodejně i ve všech lepších knihkupectvích. Zatím asi nejkomplexnější knihou je „Včelařství“ od Ing. Veselého a kolektivu, vyskytuje se ale i velké množství literatury překladové, zvláště z němčiny. U překladové literatury ale nemusí vždy odpovídat některá technická a technologická opatření, vyplývající z místních tradic, druhu chovu včel i nákazové situace a legislativních podmínek.
 
Kurzy
Kurzy, přednášky a semináře mimo místních a okresních organizací pořádají také SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky – www.souvnasavrky.cz nebo Výzkumný ústav včelařský – www.beedol.cz .
 
Kde získat finanční podporu
Včelařství je podporováno z různých veřejných zdrojů.
Pro začínající včelaře lze využít různých dotací, které poskytují jednotlivé krajské úřady. Tato podpora se liší kraj od kraje. Nejpřesnější a nejaktuálnější informace můžete získat na internetových stránkách krajských úřadů v sekci úřední deska, případně na odboru pro ekologii a životní prostředí, kde zpravidla tyto dotace organizují.
Druhým zdrojem je možnost využití dotaci podle programu EU na zlepšení podmínek pro získávání a odbyt včelařských produktů. Tato dotace je organizována a vyřizována přes ČSV. Na stránkách, v sekci „Dotace“ vždy naleznete aktuální podrobný návod a příslušné formuláře. Nejen pro začínající včelaře je velmi zajímavé opatření technická pomoc, které umožňuje získat prostředky na pořízení, případně inovaci technického vybavení, jako například medometů, odvíčkovacího zařízení a nově i na čtyři nástavkové úly.
 
Základní potřeby a pomůcky
  •       Úly, v současné době nemá význam uvažovat o použití jiných než nástavkových úlů. V žádném případě nelze doporučit nákup použitých úlů ani použití úlů věnovaných. Jedná se o velké zdravotní riziko, úly mohou obsahovat původce různých onemocnění včel, mohou být natřeny neekologickými barvami, být ve špatném technickém stavu. Na nákup úlů lze získat dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění. 
  •       Medomet – je lepší koupit nový, ale lze si i pořídit zachovalý použitý.
  •       Ochranné pomůcky – kukla nebo klobouk včelařské rukavice
  •       Drobné pomůcky – dýmák, rozpěrák atd.
 

                                            


Kontakt

Včelaři-Štramberk

725 667 681
nebo
605 323 017